KAYIT PROJELERİ: VİDEO VE ANİMASYON ÇOCUK ATÖLYELERİ

Hakan Kırdar tarafından koordinasyonu yürütülecek olan “Yaşadığımız Doğa ve Sosyal Çevre Olarak Kentimiz: İzmir” temalı bu projede, 8-15 yaş grubu çocuklar ve ebeveynlerinden oluşan ikili gruplarla çalışılacaktır. Video ve animasyon tekniklerini kullanarak kısa filmler oluşturmak ve bu yolla yaşanan kente, doğal ve sosyal çevreye duyarlığı artırmak amacıyla, Ekim 2017- Mart 2018 döneminde İzmir ve Türkiye’den video ve animasyon üretiminde yetkin sanatçı ve tasarımcıların mentörlüğü ve yürütücülüğünde sunum, seminer ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.

PORTİZMİR4
Kayıt Projeleri: VİDEO VE ANİMASYON ÇOCUK ATÖLYELERİ 
 
Proje Fikri ve Koordinasyon: Hakan Kırdar
Hedef Kitle: 8-15 yaş grubu
Katılımcılar: Çocuk ve ebeveyninden oluşan ikili gruplar
Tema: Yaşadığımız Doğa ve Sosyal Çevre Olarak Kentimiz: İzmir
Amaç: Video ve animasyon tekniklerini kullanarak kısa filmler oluşturmak ve bu yolla yaşanan kente, doğal ve sosyal çevreye duyarlığı artırmak
İşleyiş: İzmir ve Türkiye’den video ve animasyon üretiminde yetkin sanatçı ve tasarımcıların mentörlüğü ve yürütücülüğünde sunum, seminer ve atölye çalışmaları ile
Proje Takvimi: Ekim 2017-Mart 2018
 
Kayıt Projeleri Hakkında:
Kayıt Projeleri, kaynağı video, fotoğraf ve ses olan kayıt teknikleriyle üretilen sanat ve tasarım işleri üzerinden üretim ve sergileme projelerini hayata geçiren disiplinlerarası bir inisiyatiftir.