PORTIZMIR 2 - SESSİZLİK

PARALEL PROJELER

PORTİZMİR 2, ANA SERGİ MEKANI SERGİLEMELERİNE PARALEL PROJELER / KÜLTÜREL BELLEK

Sergi tasarımının ana yapısı, üç farklı mekânda sergilenecek olan (Austo-Türk Tütün Deposu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Fransız Kültür Merkezi Sergi Salonu) çalışmaların yanı sıra, paralel projeler olarak düşünülen “Soirée/Performance/Cross Over” ve “6’dan 6’ya” projeleriyle desteklendi. İzmir’in karakteristik yapısına gönderme yapmayı hedefleyen sergi tasarımı ile paralel programlar arasında organik bir birliktelik olduğunun altını çizmek gerekir. PORTIZMIR 2, sadece görsel sanatların itici gücünden değil, sahne sanatlarının, özellikle de doğaçlamaya dayalı tiyatronun “anlık”, “heyecan dolu” yapısından yararlanmaya önem verir.

 

“Soirée / Performance/Cross Over” etkinliği, sergi döneminde üç akşam Fransız Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda üç farklı temadan yola çıkarak, İzmirli yaratıcı kişilerin bir sahne sunumu yapmaları düşüncesinden ortaya çıktı. Türkiye’nin en eski tiyatro salonlarından biri olan bu sahnenin tarihçesi, hem Türkiye’nin modernleşme sürecine hem de İzmir kentinin bu konuda oynadığı öncü karaktere gönderme yapmaktadır. Üç ayrı gece olarak tasarlanan bu etkinliklerde, geniş anlamıyla sanatın İzmir’de hangi koşullarda üretildiği, yorumlandığı ve belgeselleştirildiği üzerine eğilinecektir. Çok eski ve yeni İzmirli yaratıcı aydınların sunumları, dolaylı ya da dolaysız olarak “kültürel bellek” ve bunun dönüştürülmesi üzerine yoğunlaşacaktır.

 

“6’dan 6’ya” etkinliği ise bir liman kenti olarak sokaklarında birçok dilin konuşulduğu İzmir’in kozmopolit, polyglot karakterine gönderme yapmayı hedeflemektedir. Alsancak’taki K2R Sanatçı Konukevi’nde, 5 Kasım 2010’da saat 18.00’den sabah 06.00’ya kadar sürecek etkinlik boyunca Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce dillerinde önemli yazarların eserleri, dört ayrı odada Türkçe çevirileri ile aynı anda yüksek sesle okunacaktır. Bir tür “edebiyat salonu” olarak tasarlanan bu etkinlikte eserleri okuyanlar, okuma yaptıkları dili anadili olarak konuşan kişilerden oluşacaktır.

 

İkidillilik, giderek artan önemiyle önümüzdeki yüzyılın en önemli dinamiklerinden biridir. Bu etkinlik, geceden sabaha uzanan süreçte sinema, tiyatro ve müzik gibi diğer yaratıcı etkinliklerin de katılımıyla bir tür “Babil Kulesi” etkisini oluşturmayı amaçladı.

portizmir-2-book

Hakkında

PORTIZMIR Uluslararası Güncel Sanat Trienali, K2 Güncel Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir. K2, 2003 yılından beri İzmir’de aktif olan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. PORTIZMIR projeleri ile, uluslararası güncel sanat platformu üzerinden, İzmir kentinin sanat ve kültür dinamiklerini harekete geçirmeyi ve sanatı daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmayı hedeflemektedir. 

Hızlı Erişim

İletişim

Tel: +90 232 445 3151
E-posta: info@portizmir.org

Cumhuriyet Bulvarı No:54
Büyük Kardıçalı Hanı Kat:2 No:232
Konak, İzmir, Türkiye

Bültene Kayıt Ol

Takip Et

© 2022 PORTIZMIR. Tüm hakları saklıdır.