HAKİKAT VE MİTOS: KIR / KIRSAL

Mimar/  Yazar Emel Kayın tarafından uygulanacak olan bu proje, kıra ve kırsal olana dair hikâyeleri, kavramları, olguları, olayları, mekânsal, insanî, geleneksel öğeleri, yazarın  “İyilik ve Kötülük İçin Mekânlar” adlı öykü kitabı  ile de ilişkilendirdiği  “hakikat-mitos”/ “mitos-hakikat” döngüsünde irdelemeyi ve sanatsal üretimler-deneyimler aracılığıyla görünür kılmayı amaçlamaktadır.