ENERJİ MADDELERİ: PİRAMİT

“Enerji Maddeleri,” Deniz Kurtel’in çeşitli elementler, biçimler, organizmaların enerjiye dair özellikleri ve bunların evrensel güç ile bağlantıları üzerine bir dizi deneyi içeren, süregelen bir projesidir. Kurtel, PORTIZMIR4 için; piramitlerin, bitkilerin gelişimi üzerindeki etkisini inceleyecektir.

“Enerji Maddeleri,” Deniz Kurtel’in çeşitli elementler, biçimler, organizmaların enerjiye dair özellikleri ve bunların evrensel güç ile bağlantıları üzerine bir dizi deneyi içeren, süregelen bir projesidir. Kurtel, PORTIZMIR4 için; piramitlerin, bitkilerin gelişimi üzerindeki etkisini incelemektedir. Piramidin enerjiye dair özellikleri, bitkiler aracılığıyla keşfedilmektedir. Bakır piramitlerin içindeki ve dışındaki bitki ve toprak gelişimi, büyüme, klorofil, besin değerleri, antioksidan özellikler ve eser elementler bakımından karşılaştırılmaktadır. Enerji çıktılarındaki ek farklılıklar, gaz boşaltımı görüntüleme cihazıyla ölçülmektedir.