DOĞAYI GİYDİRMEK

“Land Art” terimi Türkçe’ye “Arazi Sanatı” olarak çevrilmiş olup 1960’ların sonunda ABD’de ortaya çıkmış, 1970’lerde tüm batı ülkelerini etkilemiş avangard bir sanat türüdür. Bu sanat türünü doğanın geniş alanlarına insan müdahalesi olarak düşünebiliriz. Doğa sanatı niteliği altında toplanmış sanatsal çalışmaları iki düşünce altında irdeleyebiliriz. Birincisinde sanatsal malzeme doğaya uyumlu bir çalışma içindedir. İkincisinde ise doğadan sanata bir aktarım söz konusudur.

Doğayı Giydirmek

“Land Art” terimi Türkçe’ye “Arazi Sanatı” olarak çevrilmiş olup 1960’ların sonunda ABD’de ortaya çıkmış, 1970’lerde tüm batı ülkelerini etkilemiş avangard bir sanat türüdür. Bu sanat türünü doğanın geniş alanlarına insan müdahalesi olarak düşünebiliriz.

Doğa sanatı niteliği altında toplanmış sanatsal çalışmaları iki düşünce altında irdeleyebiliriz. Birincisinde sanatsal malzeme doğaya uyumlu bir çalışma içindedir. İkincisinde ise doğadan sanata bir aktarım söz konusudur.

Doğaya uyumlu çalışmada “sanat doğa içindir” düşüncesi ile birlikte sanatsal biçimlendirme yolu seçilmiştir. Biz bu projede birinci düşünceyi dikkate alarak doğaya uyumlu interaktif bir çalışma gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Pamuk, keten, kenevir, jüt, sisal gibi bitkilerden elde edilen doğal liflerin tekrar doğa ile buluşmasını hedeflerken polyester, poliamid gibi sentetik liflerin doğa karşısında nasıl bir tavır sergilediklerini gözlemlemek istiyoruz.

Bu amaçla tekstil fabrikalarındaki atık tekstiller tesadüfi olarak bir araya getirilerek doğa içinde zamanda bir yolculuğa çıkarılacaktır. Liflerin yağmur, rüzgâr, güneş gibi doğa olaylarına karşı dayanıklılıkları farklı olduğundan gerçekleştirilecek dokumalar ile doğa sembolik olarak koruma altına alırken zamanın nasıl bir sanatsal etkiye sahip olduğu da gözlemlenecektir. Katılımcılar ile birlikte “sanat doğa içindir” düşüncesi bir kez daha vurgulanacaktır.

  1. Atık tekstillerin toplanması
  2. Atıkların şeritler haline getirilerek yumaklar oluşturulması
  3. Belirlenen alanda ön çalışma
  4. Katılımcılarla birlikte “land art” çalışması

Elvan Özkavruk Adanır – Jovita Sakalauskaite