GREENMAN PEDRO PRAZERES’İN DANS PERFORMANSI: BEDEN VE PEYZAJIN, İNSAN VE ÇEVRESİNİN HASSAS İLİŞKİSİ

“Ya çevremizin niteliğini ne düşündüğümüz değiştiriyorsa? Ya ben ağladığımda nehir taşıyorsa? Buna inanıyordur, dünyayı örülmüş bir düşünceler yumağı, Güneş’i ise onun hayat vericisi olarak gören Kolombiyalı bir kabile. Kuantum fiziğinin ışığında, birbirine bir kez temas eden iki zerre, zaman ve mekanda mesafeler ne olursa olsun buna devam eder.”

GreenMan
Pedro Prazeres’in dans konferansı
beden ve peyzajın,
insan ve çevresinin hassas ilişkisi

“Ya çevremizin niteliğini ne düşündüğümüz değiştiriyorsa? Ya ben ağladığımda nehir taşıyorsa? Buna inanıyordur, dünyayı örülmüş bir düşünceler yumağı, Güneş’i ise onun hayat vericisi olarak gören Kolombiyalı bir kabile. Kuantum fiziğinin ışığında, birbirine bir kez temas eden iki zerre, zaman ve mekanda mesafeler ne olursa olsun buna devam eder.”


GreenMan dans konferansı, beden ve peyzaj, insan ve çevresi arasındaki hassas ilişkiden bahseder. Doğuş aşamasında araştırma Cévennes, Güney Fransa’daki belli bir peyzajla ve buranın, bedenlerini mesleklerinde peyzajı algılamaya yarayan bir araç olarak kullanan bazı sakinleriyle karşılaşmalara dayanıyordu. Bu kimseler tarafından geliştirilen teknikler, farklı kaynaklardan bedensel uygulamalarla ilişkilendirilmiştir.


Sonuç, seyirciyle yakınlık kuran ve mekan ile özel bir ilişki oluşturan bir dans konferansıdır. Her konferans, mekana özel olarak yeniden tasarlanır. Sunum esnasında, yorumcu temayı sunarken ve geliştirirken, peyzaj mimarı, koreograf ve dansçı perspektifiyle bedensel teknikleri gerçek zamanlı olarak karşılar.


Prazeres, PORTIZMIR4 kapsamındaki, Cansu Ergin’in Koordinatörü olduğu “Beden” projesi çerçevesinde, 11 Kasım 2017’de Aya Vukla Kilisesi’nde saat 17:00 ve 19:00’da iki ayrı dans konferansı düzenleyecektir. Dans konferansları İngilizce yapılacak olup, katılım ücretsizdir.  


Kaynakça

HALTER, Pierre, et all, 2014, L’influence du lieu sur tout ce qui vit, Institut de
recherches en géobiologie de Lausanne, pp.16-33.
HAY, D., 2000, My body the Buddhist, Wesleyan pp.-.
MCHOSE, C.,2006, Phenomological Space – I’m in the space and the space is in
me, in Contact Quartely, pp.32-38.
KLEIN, S.T.,2010, Klein Technique, Student Handbook, Susan Klein School for
movement and dance, pp16-17,21-22.


Pedro Prazeres

Pedro Prazeres’in iki farklı mesleğe, peyzaj mimarlığı ile koreografiye dair yaratıcı süreçlerin kesişmesi ve birbirinin içine girmesini temel alan sanat uygulamasının özü, mekan, özne ve uhrevi olan arasındaki ilişkiye dayanır. Lizbon ve Helsinki’de Peyzaj Mimarlığı lisansı, Dundee, Prag ve Berlin’de dans eğitimi ve Montpellier Ulusal Koreografi Merkezi’ndeki (National Choreographic Centre of Montpellier) ex.e.r.ce yüksek lisansın ardından, bu konuda derinleşerek sanat uygulamasını sürdürmektedir.
Ortak çalışma ve yorum çalışmalarından oluşan, ulusal ve uluslararası festivallerde, tiyatrolarda ve geleneksel olmayan, kentsel ve kırsal peyzajlarda gerçekleştirdiği performanslarını kendi yaratmaktadır. Ayrıca, empati içeren bir ilişkide iletişimin nasıl ortaya çıktığına ilgi duymaktadır.