“10 YIL ÖNCE 5 YIL SONRA: İZMİR’DE GÜNCEL SANATIN YAKIN TARİHİ BÖLÜM 1

Bu çalışma süresince GALERİ A bir bellek tazeleme, tartışma, kayıt, arşiv mekanına ve sunum platformuna dönüşecek. 9 gün 9 etkinlik olarak tasarlanan program dahilinde bu dönemin tanıkları, sanatçıları konuk edilecektir. Döneme ait tartışmaların yapılacağı, çeşitli görsel ve işitsel kayıtların toparlanacağı ve dijital ortama aktarılacağı bir süreç bu etkinliğin birinci bölümünü oluşturacaktır. Bu şekilde toplamda 9 günlük bir sunum-tartışma programı izleyiciyle buluşmuş olacak ve aynı zamanda bu sunumların ses ve görüntü kayıtları alınıp arşivlenecek. Sunum yapan katılımcılardan, verileri ise dijital olarak bir havuzda toparlanacaktır. İzleyicilerden de beklenen o yıllara ait güncel sanata ilişkin tanıklıklarını bizlerle paylaşmalarıdır. 3 haftalık etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek sunum ve tartışmalar, program daha sonra dijital platformlardan izleyiciye açılacaktır.

“10 yıl önce 5 yıl sonra:
 İzmir’de Güncel Sanatın Yakın Tarihi” Bölüm 1

Tarihler: 5 – 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Çarşamba gününden Cuma gününe kadar. Haftada üç gün.  Saat: 16.00 – 20.30 arası
Mekan: Galeri A
Küratör: Borga Kantürk
Asistan Küratörler: Ezgi Yakın, Metehan Özcan, Cenkhan Aksoy
Prodüksiyon Asistanı: Ali Kemal Ertem

Bu çalışma süresince GALERİ A bir bellek tazeleme, tartışma, kayıt, arşiv mekanına ve sunum platformuna dönüşecek. 9 gün 9 etkinlik olarak tasarlanan program dahilinde bu dönemin tanıkları, sanatçıları konuk edilecektir. Döneme ait tartışmaların yapılacağı, çeşitli görsel ve işitsel kayıtların toparlanacağı ve dijital ortama aktarılacağı bir süreç bu etkinliğin birinci bölümünü oluşturacaktır. 
Bu şekilde toplamda 9 günlük bir sunum-tartışma programı izleyiciyle buluşmuş olacak ve aynı zamanda bu sunumların ses ve görüntü kayıtları alınıp arşivlenecek. Sunum yapan katılımcılardan, verileri ise dijital olarak bir havuzda toparlanacaktır. İzleyicilerden de beklenen o yıllara ait güncel sanata ilişkin tanıklıklarını bizlerle paylaşmalarıdır.

3 haftalık etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek sunum ve tartışmalar, program daha sonra dijital platformlardan izleyiciye açılacaktır.

Program yapısı genel olarak;
Haftanın her çarşambası İzmir’in son 10 yılı içerisinde alternatif yaratmış dikkat çekmiş bazı sergiler tartışmaya açılacaktır.
Perşembe günü ise bu dönemde aktif üretim göstermiş sanatçı inisiyatifleri, kolektifler ve bağımsız mekan sahipleri konuk olacaktır.
Cuma günleri ise o dönem süresince İzmir’de üretim göstermiş sürecin tanıklığını yapmış sanatçılar, yazarlar ve küratörler konuk olacak ve kendi deneyimleri üzerinden bu 10 yıllık süreci değerlendireceklerdir.
21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak son sunum sonrasında Birinci bölüme ait etkinlik programı son bulacaktır. Bu etap tamamlandıktan sonra elde edilen veriler, arşivlenen materyaller toparlanacak, tekrar değerlendirilecektir.

E-posta: 10yilonce5yilsonra@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/10yilonce5yilsonra/
Tumblr: https://10yilonce5yilsonra.tumblr.com   

ETKİNLİK PROGRAMI

ETKİNLİK 01:
5 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA

18:00 Sunuş ve Etkinlik Programının Tanıtımı
18:30 2007-2017 İzmir’de Güncel Sanat – Kısa bir özet Konuşmacı: Borga Kantürk
19:30 Değerlendirme – Forum


ETKİNLİK 02:

6 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE
İzmir’de yakın dönemde faaliyet göstermiş inisiyatifler, projeler, kolektifler:
2 Örnek 

Sunumlar:
1- Geçici Müdahale Platformu : 18.00-18.45
2- KartonKitap : 19.00- 19.45
Tartışma: 20.00-21.00


ETKİNLİK 03:

7 TEMMUZ 2017 CUMA
Tanıklar 01 / Sanatçı Konuşması:

1. Metehan Özcan – 18:00 – 18:45
2. Özgür Demirci – 19:15 – 20:00


ETKİNLİK 04:

12 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA
Sergi Tartışması : PORTIZMIR3 
Konuşmacılar: Sevgi Aka, Ezgi Ceren Kayırıcı, Etem Şahin 
Moderatör: Borga Kantürk

“10 yıl önce 5 yıl sonra” etkinliğinin ikinci haftası Galeri A’da PORTIZMIR3’e dair yapılacak tartışma ile devam ediyor. İzmir’de alternatif modeller üretmiş sergiler ve etkinliklerden biri olan PORTIZMIR3, 2013 yılında “İnsaf” başlığı ile gerçekleştirilmişti. Sasa Nabergoj’un küratörlüğünde hayata geçirilen etkinliğin mutfağında yer alan üç konuğun eşliğinde etkinlik süreci masaya yatırılacak.


ETKİNLİK 05:

13 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE

İzmir’de yakın dönemde faaliyet göstermiş inisiyatifler, projeler, kolektifler: 3 Örnek 

Sunumlar:
1- 49A, 
Konuşmacı: Mehmet Dere, saat: 18.00-18.30

2- Kendine Ait Bir Oda, 
Konuşmacı: Esra Okyay, saat: 18.40- 19.10

3- Sütüdyo, 
Konuşmacılar: Etem Şahin & Cenkhan Aksoy, saat: 19:20 – 19 :50

Genel Değerlendirme: 20.00 – 20.30


ETKİNLİK 06:

14 TEMMUZ 2017 CUMA

Tanıklar 02 / Küratorler, Yazarlar:

1. Özgül Kılınçarslan – 18:00 – 18:30
2. Nursaç Sargon – 18:40 – 19:10
3. Didem Yazıcı – 19:20 – 19:50

Genel Değerlendirme: 20:00 – 20:30

Son 10 yıl içerisinde İzmir’den sanatçılarla beraber çalışmış, sergiler organize etmiş ve onların üretimleri hakkında metinler üretmiş, üç tanık bu akşam konuğumuz olacaktır. 

Konuklarımız, özellikle sergi ve metin üretimi konusunda deneyimlerine odaklanacaklar ve İzmir’e ve güncel sanata ilişkin süreçlerini, kendi deneyimleri üzerinden örneklendirerek bu on yıllık süreci değerlendireceklerdir.


ETKİNLİK 07:

19 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA

Sergi Tartışmaları: 

1- “işaretlenmemiş kategoriler” (Unmarked Categories), Küratör:Elmas Deniz, Yer: K2 Sanat Merkezi, 2008

2- “Fazla Mesai” (Owertime Work), 
Küratör: Elmas Deniz, Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2010 

3- Darağaç, Alsancak (Açık Alan), Grup Sergi, 2016

İzmir’de 2007 ile 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş kimi alternatif sergilerin incelenmesini kapsayan programın bu bölümünde Elmas Deniz’in küratörlüğünü yaptığı söz konusu iki sergi ve Cenkhan Aksoy ile Ali Kanal’ın koordinasyonunda yer aldıkları “Darağaç” sergisi tartışmaya açılacaktır.


ETKİNLİK 08:

20 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE

İzmir’de yakın dönemde faaliyet göstermiş inisiyatifler, projeler, kolektifler: 3 Örnek

Sunumlar:
1- Maquis Project:
Konuşmacılar: Tom Keogh, Ali Kemal Ertem, saat: 18.00-18.30
2- io:
Konuşmacılar: Gizem Akkoyunoğlu, Ahmet Hamdi Soydemir, saat: 18.40- 19.10
3- NomadMind:
Konuşmacılar: Çiçek Tezer, Emre Yıldız, saat: 19:20 – 19 :50


ETKİNLİK 09:

21 TEMMUZ 2017 CUMA
Tanıklar 03:
Güven İncirlioğlu – 18:30 – 20:00


ETKİNLİK 10:

24 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ
Konuk: Misal Adnan Yıldız 

“10 yıl önce 5 yıl sonra: İzmir’de Güncel Sanatın Yakın Tarihi” programımızın final etkinliğini 24 Temmuz günü organize edeceğimiz öğlen buluşması ile tamamlıyoruz. 

Bu günün konuğu Misal Adnan Yıldız 2005-2007 tarihleri arasında İzmir’de çeşitli sergilerin küratörlüğünü yapmış, bu tarihlerde İzmir’de sıklıkla bulunmuş ve güncel sanat çevresini tanıma fırsatı olmuş bir sima. 

Bu buluşma, uluslararası küratörlük kariyerini Yeni Zelanda, Almanya farklı ülkelerde çeşitli kurumlarda sürdüren Yıldız’ın İzmir’e uzun yıllar sonra yaptığı ilk ziyaret.