ARŞİV SERGİSİ

ARŞİV SERGİSİ

Sergi

Austro-Türk Tütün Deposu

21.3 – 21. 6. 2014

Bu sergi, sanat pratiklerini araştırma temellendiren ve belirli alanlar (ve içerikler) için mekân odaklı işler üreten 23 uluslararası ve yerel sanatçının işlerini bir araya getirecektir. Bir kısmı İzmir için özel projeler yarattı, diğerleri ise önceki işleriyle katılmakta; ancak hepsi PORTİZMİR3’ün genel konseptinde içkin olarak bulunan yerel (evrenselliği içinde yine de küresel) sorunlara dair duyarlılığı paylaşmaktadır.

Bu sergi çeşitli katılımsal uygulamalar için bir bağlamsal çerçeve görevi üstlenecek, ve güncel sanat alanında geliştirilen temalar, çalışma metotları, taktikler ve stratejiler üzerine yeni bir bakış açısı sağlamaya çalışacaktır.

Her bir katılımcı grup sergisinin genel çerçevesi içinde bireysel sanatsal pratiklerini ortaya koyan iki (ve hatta kimisi üç adet) eserini sunacaktır.

Sergide, Hacteria platformu ve Life Patch kolektifi ile işbirliği içerisinde özel bir katkı, Andreas Treske ile birlikte düzenlenecektir. Bahsi geçen bu özel katkı biyoloji, aktivizm, teknoloji ve sanat alanlarında kullanılan açık kaynak projelerine yoğunlaşacak ve yöntemini DIY ve DIWO ilkelerine dayandıracaktır.

Saša Nabergoj, Kasım 2013, Şubat 2014