YENİDEN YAPILAN KENT | KEMERALTI’NA GEÇİCİ MÜDAHALE

Kentsel dönüşüm değil! Sanatsal dönüşüm!

Portİzmir 3 İzmir’de K2 Güncel Sanat Merkezi ve İzmir Fransız Kültür Merkezi ortaklığında düzenlenen bir Trienaldir. Önümüzdeki sonbaharda gerçekleşecek bu trienalin küratörü ise Slovenyalı sanatçı Sasa Nabergoj’dur. Portİzmir3’ün temel kavramsal altyapısında kent, mimari, ekoloji, hafıza gibi günümüz temel sorunsalları yer almaktadır. Portİzmir 3’ün kent çalışmaları alt başlığı içerisinde gerçekleşecek “Sanatsal Dönüşüm Projesi” multidisipliner bir özelliğe sahiptir. Proje kent merkezinde bulunan, yaşanmışlığın eski tarihlere uzandığı, atıl durumda bırakılmış ve yıkılmaya yüz tutmuş alanların fiziksel, sosyal ve ekonomik bağlamlarda sanatsal bir dokunuşla yeniden sorgulanmasını amaçlamaktadır. Bu sorgulamayı ‘kentsel dönüşümle değil sanatsal dönüşümle’ yapmayı tercih eden proje, sanatçının bu alana geçici deneysel müdahalelerde bulunmasına olanak tanır. Farklı disiplinlerden bir araya gelecek sanatçıların etkileşimli bir atölye çalışmasıyla ortaya çıkaracakları çağdaş sanat eserlerini çeşitli kent aktörlerine sunmayı ve sergilemeyi hedeflemektedir.

 

Bu projenin temel özelliği kentin seçilen alanını sanatsal üretim nesnesine dönüştürmek ve üretilen eserlerin yine aynı mekânda sergilenmesinin sağlanmasıdır. Mekân sanatçının eserini üretirken ana materyali olacak, mekânın olumsuz yanlarına, sosyo-ekonomik durumuna, bozulmuş ve tahrip olmuş fiziksel özelliklerine de dikkat çekilecektir. Söz konusu proje sayesinde yaşam kalitesi düşük olan bu gibi alanların kent içerisindeki farkındalığı arttırılacaktır. Proje kapsamında seçilen alan özelinden bu gibi birçok alana referans olabilecek ipuçları çıkacaktır. Küreselleşmenin kentler üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği günlerde, kentlerin geçirdiği kültürel ve mekânsal değişimlere sanatsal perspektifle bakabilmek önemli bir husustur. Kent içerisinde işlek ve merkezi bir alanın kullanım dışı kalmış taraflarına dikkati çekerken, bu alanların tekrar yaşanabilir olması amacıyla koruma-kullanma pratiklerinin yeniden sorgulanması proje kapsamında gündeme gelecektir. Bu yaklaşımla kentin neredeyse tüm alanlarının rant temelli değişim göstermesine eleştirel bir bakış getirebilmek adına, sanat algısıyla mekânı ve kenti görünmeyen yüzleriyle, tüm detaylarıyla görebilmek için yeni bir yolu olabilir mi? sorusu gündeme gelebilecektir.

 

 

http://gecicimudahale.org/