MÜZİK PROJELERİ

PORTIZMIR4 çerçevesinde, “SILVAVOX” ve “PIN A SONG” adlı müzik projeleri gerçekleştirilecektir.

SILVAVOX

Sarp Keskiner ile Aykut Beysi’nin eş küratörlüğünü üstlendiği Silvavox projesi biri yerleştirme, diğeri doğaçlama müzik performansı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.

Birinci kısım kapsamında, K2 Nefes Alanı’nın içerisindeki ormanlık adayı donatan ahşap, hayvan derisi ve metalden oluşan kalıcı yerleştirmeler enstrüman görevi görürken rüzgâr vasıtasıyla titreşecek düzeneklerin üreteceği rastlamsal sesler, 22 Haziran 2017’den itibaren ormanın doğal ses manzarasına biteviye katkı sunuyor olacak. Böylelikle florayla faunanın kendiliğinden ürettiği seslerle yerleştirmelerin ve düzeneklerin ürettiği sesler iç içe geçecek; tınısı an be an değişen, dönüşen doğal bir orkestraya can verecek. Keskiner ve Beysi, Haziran 2017 – Mart 2018 arası dönemde zaman zaman alanı giydirmeye devam edecek. Böylece alan, sürekli dönüşmeye, giyinmeye devam edecek; ziyaretçiler de farklı dönemlerde yeni müdahalelere tanık olacak.

İkinci kısım, Noksan Doğaçlama Kolektifi’nin 4 Temmuz 2017’de alanda vereceği bir saatlik ilk konserle başlıyor. İlk konser ekibinde yer alan İstanbullu, Ankaralı ve İzmirli müzisyenler, alanda belirlenen ağaçları mekânlaştırıyor; bireysel inisiyatifleri doğrultusunda konumlandıkları noktayı tamamen buluntu malzemelerle bezerken kurmuş oldukları anlık yaşam alanından dışarı uğrayıp performansa katılıyor. İkinci konser ise mekânın son hâlini kalıcı olarak işaretlemeyi hedefliyor. Mart 2018’de gerçekleşecek ikinci konserle beraber ekipler, alanın ses manzarasıyla enstalasyonların ürettiği sonik dokuya üçüncü bir katman eklemeyi amaçlıyor.

Kayda alınacak performanslar, Mayıs 2018’de Kronovox Archives tarafından albümleştirilecek. Aykut Beysi’nin direktörlüğünde üretilecek video dokümanter ise PORTIZMIR4’ü nihayetlendiren sergilemeler esnasında gösterilecek.


PIN A SONG

Deneysel ve doğaçlama müziği takip edenlerin Saska grubundan tanıdığı araştırmacı – müzisyen Savaş Çağman, şehirde kent plancısı Özlem Şenyol Kocaer tarafından işaretlenen bölgenin altı noktasında ard arda altı gün boyunca altı şarkı seslendireceği bir sokak performansı dizisi gerçekleştirecek.

18 – 23 Eylül 2017’de Sarp Keskiner’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek proje kapsamında Ladino, Ermenice, Rumca, Fransızca, Türkçe ve İngilizce şarkıları içeren altı parçalık setlerle işaretlenecek noktalar, bir yandan 1922 öncesi İzmir’in çokdilli ve çok kültürlü müzikal hafızasına gönderme yaparken diğer yandan yaşayanlar tarafından sonsuza dek varolacağı sanılan mekânların, kodların, dillerin, şarkıların, anıların ve işaretlerin silinişini, geçiciliğini ortaya koyacak.

Çağman, her performans öncesinde çalacağı mekânı kadim zamanlardan bu yana kutsal kabul edilen tuz ile daire biçiminde işaretleyecek. İşaretlenen alanın zamanla silinişine de gönderme yapan performanslardan oluşan video dokümanter, PORTIZMIR4’ü nihayetlendiren sergilemeler esnasında gösterilecek.