“K2 URLA NEFES ALANI”NIN KENT PARÇASINDAKİ İZDÜŞÜMÜ

Kent Plancısı Özlem Şenyol Kocaer ve oluşturduğu ekip, K2 Urla Nefes Alanı’nın kentteki izdüşümü olarak belirlenen pilot bölgede, yapılı çevreye eklemlenen doğa bağlamında kentsel tarımın da yer aldığı, mimarlık, tarım, peyzaj ve sanatın farklı disiplinleriyle birlikte sosyoloji ve antropolojiyi de içeren çeşitli atölyelerin mekânsal tasarımı ve uygulamasını organize edecektir. Projenin takvimine ilişkin detaylar duyurulacaktır.

Kent plancısı Özlem Şenyol Kocaer ve oluşturduğu ekip, Urla’daki arazinin kentteki izdüşümü olarak tariflenen pilot bölgede, yapılı çevreye eklemlenen doğa bağlamında kentsel tarımın da yer aldığı, mimarlık, tarım, peyzaj, plastik ve görsel sanatlarla birlikte sosyoloji ve antropoloji disiplinlerini de içeren çeşitli atölyelerin mekânsal tasarımı ve uygulamasını organize edecektir. Projenin takvimine ilişkin detaylar duyurulacaktır.

 

Yer: Konak İlçesi Çankaya Mahallesi Dr. Behçet Uz Parkı

 

Önemsenenler

 • Yaratıcılık
 • Tasarım
 • Kolektif üretim
 • Sürdürülebilirlik
 • Yerellik kurgusu

 

Atölyeler – Temel Yaklaşımlar

 • Atölyelere mahallede yaşayan veya üretim yapan kişilerin katılımı sağlanmalı
 • Atölyelerde geri dönüşüm malzemesi tercih edilmeli
 • Atölyede üretilenin mahalle yaşamına entegre edilmeli, sürdürülebilir olmalı
 • Atölye katılımcılarının yaş grupları çeşitlendirilmeli
 • Doğal yaşam ve yapılı çevre bağının kurulmalı

 

Katılımcılar

 • Kent sosyoloğu
 • Müzisyen
 • Psikolog
 • Mimar, plancı, peyzaj mimarı
 • Görsel ve plastik sanatçı
 • Kentsel tarım uzmanı
 • Mahalle sakinleri
 • Mahalledeki sanat üreticileri