BEDEN

Bağımsız Çağdaş Dans Sanatçısı Cansu Ergin, doğal alanlar ve kimi iç mekanlarda PORTIZMIR4 projeleri doğrultusunda performanslar gerçekleştirecektir. Ayrıca nefes/ beden/ doğa çerçevesinde; bedenin günümüzdeki konumu/ hali; dans, hareket, ekoloji, yaşam ile bağdaştırdığımızda nerede ve nasıldır, dans güncelliğini nasıl korur tartışmaları için bir platform oluşturulacaktır. Performansların takvimi ve mekânları duyurulacaktır.

Beden

İnsan, kendi bedenini ne kadar fazla keşfetme olanağı bulursa, bir o kadar rahatlar, hafifler, arınır, kendi içsel değerlerine ulaşır, bir diğer insana yaklaşabilir  ve doğaya yaklaşabilir… Beden, insanın sosyo-kültürel kimliğini oluşturan kavramlardan biridir elbette ve aynı zamanda doğanın ayrılmaz parçalarındandır. Batı düşüncesi, insanı yüceltmek için doğayı budamış, sonra da insan kavramını sınırlandırmıştır. Halbuki doğanın da bir bedeni vardır; toprak, su, hava, bitkiler, hayvanlar… Her şeyin iç içe olduğunu kabul eden söylem; doğanın içsel değerleriyle, doğal bedenlerin saygı çerçevesinde değerlendirilmesini vurgular. Önemli olan unsurlardan biri de kaybedilen ekolojik farkındalığı yeniden kazanmak ve insanın kopuk yaşadığı doğal çevreye yeniden saygı duymasını sağlamaktır. Doğanın matematiksel kuramını sanatçı kendi biçim algısında dönüştürerek yeni anlatımlar ortaya koymaktadır. Bu anlatım yollarından biri de en organik yol olan; beden ile mümkündür. Beden doğadır, dans beden, dans etmek de doğaya dönmektir, nefes almaktır. 

2018 Mart ayına kadar sürecek olan PORTIZMIR4’te; doğal alanlar (K2 Urla Nefes Alanı ve şehrin içerisinde çeşitli dış mekanlar) ve kimi iç mekanlarda PORTIZMIR4 projeleri doğrultusunda performanslar gerçekleşecektir. Duyuruları, performans mekanları ve tarihleri kesinleştikçe yapılacaktır. Ayrıca  nefes/ beden/ doğa çerçevesinde; “bedenin günümüzdeki konumu/ hali ,dans, hareket, ekoloji, yaşam ile  bağdaştırdığımızda nerede ve nasıldır”, “dans güncelliğini nasıl korur” tartışmalarının herkese açık bir şekilde sohbetini amaçlayan bir platform da olacaktır.

Cansu Ergin, Bağımsız Çağdaş Dans Sanatçısı

www.cansuergin.com