DAR (ALAN) SANAT GRUBU: KONUŞMAMIZ LAZIM!

Dar(alan) Sanat Grubu, 3. Port İzmir Uluslararası Güncel Sanat Trienali alan çalışmalarından biri olan Deneyimsel Eğitim kapsamında ortaya çıkmıştır. Deneyimsel Eğitim sanat eğitimindeki eksiklikleri, sınırlandırmaları ve kısıtlı stüdyo imkânları göz önüne alarak önerilmiştir.

Dar(alan) Sanat Grubu, 3. Port İzmir Uluslararası Güncel Sanat Trienali alan çalışmalarından biri olan Deneyimsel Eğitim kapsamında ortaya çıkmıştır. Deneyimsel Eğitim sanat eğitimindeki eksiklikleri, sınırlandırmaları ve kısıtlı stüdyo imkânları göz önüne alarak önerilmiştir. Böylelikle, Dar(alan), hazır bir eğitim modelindense, öğrencilerin kendilerinin aktif olduğu, sürecin kendisinin belirleyici olduğu bir alan çalışması olarak hayata geçmiştir. Dar(alan), konuya ilgi duyan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde farklı dallarda öğrenimine devam eden 11 öğrenci ve gene aynı fakülteden iki öğretim üyesinin birlikteliğinden oluşmuştur. Bu bağlamda 2013 yılının Mart – Kasım ayları arasında K2 Rezidans’ta haftalık toplantılar gerçekleştirilmiş, sonrasında aynı mekânda sanatçıların işleri sergilenmiştir. Toplantıların ilk haftalarında genç sanatçılar kendilerini ve işlerini tanıtıp, birbirlerinin yaklaşımlarını öğrenmiş, sanat eğitiminden beklentileri ve içinde yer aldıkları projenin nasıl bir alternatif eğitim modeli olabileceğini sorgulamaya davet edilmişlerdir. Farklı güzel sanat bölümlerinden gelen katılımcıların, tek bir disiplin odaklı düşünmesi yerine, farklı disiplinlerin birlikteliğinin yarattığı etkileşim önemsenmiştir. Sanatçılar kendi bireysel projelerini üretirken, her aşamada -fikir, konu, malzeme- grup arkadaşlarıyla iletişim ve paylaşımda bulunmuştur. Haftalık toplantılar okulun bir stüdyosunda devam ederken, öğrencilerin her gün çalıştıkları aynı kapalı mekânda toplantıların yinelenmesi grubun da ismini aldığı bir sıkılma haline yol açmıştır. Kentin merkezinden uzak bu mekanda bu kadar uzun saat geçirmek, öğrencilerin kentle olan ilişkisini koparmış olması yeni bir alan bulma ihtiyacı doğurmuştur. Böylelikle trienal kapsamında Dar(alan) faliyeetlerine K2 Rezidans’ta devam etmiştir. Katılımcılar rezidansı bir stüdyo, yaşam alanı vb. olarak dilediklerince kullanabilmiştir. K2 Rezidansı böylece sadece bir toplantı mekânı olmaktan çıkmış, içinde düşünen ve üreten bireylerin taslaklarının duvarlarda, odalarda görülebileceği canlı bir mekâna dönüşmüştür. Bir yandan, genç sanatçıların ve akademisyenlerin katılımlarıyla yeni isimler, projeler ve güncel sanat metinleri tartışmaya açılmıştır. Proje kapsamında incelenen sanatçı belgeselleri, sanatçı portfolyo ve sergileri, bunlar üzerine yapılan tartışmalar katılımcılara ilham vermiştir. Hatta bu bağlamda incelen sanatçılardan Ulay’ın, trienalde işlerinin yer alması ve bir söyleşi düzenlemesi proje sanatçılarını çok heyecanlandırmıştır. 


Genç sanatçılar olarak, uluslararası bir etkinliğin ve diyalogun bir parçası olmanın getirisini somut olarak tecrübe etmişlerdir. Dar(alan) Sanat Grubu projesinin ikinci aşaması katılımcıların sergilerinden oluşmuştur. Alan çalışması boyunca şekillenen projeler, 2013 yılı Kasım ayından itibaren bireysel sergilerle izleyicilerle buluşmuştur. Bunlardan ilki, yaşadığımız coğrafyanın sanatsal dışavurumuna etkisini Şafak Gürboğa ‘Veritas’ isimli sergisinde ele almıştır. Bu bağlamda genç sanatçı özellikle K2 Rezidansı çevresine odaklanır. Şafak Gürboğa yakın çevredeki Katolik kilisesinde incelemeler yaptı ve burada görüştüğü kişilerle mekanın tarihinde aktif olmuş gençlerin çıkardığı gazetelerden esinlenmenin; yanı sıra haç imgesi üzerine fotoğraflar çeken Andrew Simes’i sergisine davet ederek fotoğraf, resim, enstalasyon çalışmaları içeren kapsamlı bir sergi oluşturdu. Rasim Aslan, fransız sanatçı JR’ın işlerinden esinlenerek Alsancak’ta herkesin aşina olduğu sokak satıcılarına odaklanmıştır. Onların yakın plan portrelerini çekip, satış yaptıkları sokaklardaki duvarlara büyük boy fotoğraflarını yapıştırdı. Fotoğraflardan bir kısmı sokağın dinamikleri sonucunda –yırtılma, çizilme, üzerine başka şeyler yapışması gibi- zamanla dönüşüme uğradılar. Sanaz Atasaygın ve Alp Şeker bağımsız ve ortak olarak gerçekleştirdikleri fotoğraf-video çalışmaları birlikte üretme ve düşünme diyalogunun bir örneği oldu. “İçinden” isimli işleri coğrafya ve mekândan bağımsız olarak kendi içlerine yaptıkları yolculukların yansımasıdır. Barbaros Cangürgel teknolojinin doğa üzerindeki etkisini konu alan fotoğraf, video ve enstalasyonu olan “Noise” projesini mekana adapte etti. Volkan Işıl ise uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Çıraklar” belgeselinden kesitleri üç ayrı ekranda izleyiciye sundu. Murat Güneş ise, bir yanıyla yaşam alanı olarak da devamlılığı olan K2 Sanatçı Rezidansı’na sanatçı dostlarını dâhil ederek, yavaş yavaş burayı bütünüyle bir sergi mekanına dönüştürdüler. Bu sergi Dar(alan) dışında genç sanatçıların katılımını da sağlamıştır. Son olarak Eren Okur, bu buluşmalarda odaklanılan kavramlar üzerinden ürettiği şiirleri ve performansını izleyicilere sundu. Bütün katılımcıların çalışmalarına ve projenin aşamalarına http://daralanart.blogspot.com/  adresinden ulaşılabilir. 


Projenin ismi katılımcı sanatçılarla birlikte ortaya çıkmıştır. Sanat öğrencisi olarak akademiden sıkılan (daralan) ve projenin şekillendiği sanatçı rezidansının mekanına göndermede bulunan ‘dar alan’ birleşerek ‘Dar(alan) Sanat Grubu’nu ortaya çıkarmıştır. 


Proje koordinatörleri: Nezaket Tekin, Çağdaş Ülgen Sanatçılar: Ahmet Yörük, Alp Şeker, Barbaros Cangürgel, Çağlar Kırtı, Eren Okur, Mehmet Murat Güneş, Nazım Arslan, Rasim Aslan, Sanaz Atasaygın, Şafak Gürboğa, Volkan Işıl