HAKKINDA

Alan Çalışmaları; aynı ilgiyi paylaşıp, benzer konulara eğilen ancak bunları farklı açılardan ele alan yerel ve uluslararası sanatçılar ile belirli alanlar üzerine çalışan diğer uzmanları (kent tarihçilerini, denizbilimcilerini, filozofları, küratörleri, eleştirmenleri, sosyologları, moda ve endüstriyel tasarımcıları, peyzaj mimarlarını,…) bir araya getirmektedir. Beş Alan Çalışmasının her biri belirli nöraljik yerel (ama evrenselle ilişkili) sorunlar  -şehrin maruz kaldığı vahşi kentleşme ve kaybolmuş belleği, Derin Deniz (İzmir Körfezi’nin işlenmesi ve korunması ile, onun toplum içindeki görünmez alanına özellikle odaklanarak), sorunları ve başarısızlıklarıyla biyoçeşitlilik, çevre değişikliklerinin yanı sıra; egemen neoliberal üretim ve tüketim modeline dair fikir değişiklikleri ile bu modelin sürdürülebilir gıda sistemlerine, tasarımlarına ve tarımına karşı ortaya koyduğu büyüyen muhalefet-  üzerine inşa edilmiştir. Bu çalışmalardan bir tanesi (Okul olarak Stüdyo) sanat öğrencileri için -bir yandan teori ve pratik arasında güncel sanat içinde deneyler uygularken, bir yandan da öğrencilerin sürece katılabileceği özgürlükçü bir platform sunarak- geleneksel hiyerarşik yapının yerini alacak farklı öğrenme modellerini deneyen alternatif bir ders olarak geliştirildi. 


ALAN ÇALIŞMALARI / GÖRSEL ARŞİV

Alan Çalışmaları; aynı ilgiyi paylaşıp, benzer konulara eğilen ancak bunları farklı açılardan ele alan yerel ve uluslararası sanatçılar ile belirli alanlar üzerine çalışan diğer uzmanları (kent tarihçilerini, denizbilimcilerini, filozofları, küratörleri, eleştirmenleri, sosyologları, moda ve endüstriyel tasarımcıları, peyzaj mimarlarını,…) bir araya getirmektedir. Beş Alan Çalışmasının her biri belirli nöraljik yerel (ama evrenselle ilişkili) sorunlar  -şehrin maruz kaldığı vahşi kentleşme ve kaybolmuş belleği, Derin Deniz (İzmir Körfezi’nin işlenmesi ve korunması ile, onun toplum içindeki görünmez alanına özellikle odaklanarak), sorunları ve başarısızlıklarıyla biyoçeşitlilik, çevre değişikliklerinin yanı sıra; egemen neoliberal üretim ve tüketim modeline dair fikir değişiklikleri ile bu modelin sürdürülebilir gıda sistemlerine, tasarımlarına ve tarımına karşı ortaya koyduğu büyüyen muhalefet-  üzerine inşa edilmiştir. Bu çalışmalardan bir tanesi (Okul olarak Stüdyo) sanat öğrencileri için -bir yandan teori ve pratik arasında güncel sanat içinde deneyler uygularken, bir yandan da öğrencilerin sürece katılabileceği özgürlükçü bir platform sunarak- geleneksel hiyerarşik yapının yerini alacak farklı öğrenme modellerini deneyen alternatif bir ders olarak geliştirildi.


Alan Çalışmaları, sanatçıların kendi pratikleri içerisinde geliştirdiği strateji ve taktiklerin düşünce içinde bir değişikliğe nasıl önemli bir katkı sunabileceğini ve egemen modus operandi içerisinde değişikliklere nasıl öncülük edebileceğini göstermek amacıyla yaratıldı. Görünüşte taban tabana zıt olan çalışma yöntemlerine özellikle ilgimizi yönelttik: uzmanlaşmayı esas alan bilimsel metodoloji ile brikolaj prensibini esas alan sanatsal metodoloji. Çoğunlukla brikolaj dokuyucusu olarak çalışan sanatçılar, aslında tam da bir konunun uzmanı olmadıkları halde buldukları farklı araçları kullanırken bu araçların nasıl kullanıldıklarını bilmeksizin ve hatta buna aldırmaksızın becerilerini konuşturabildikleri için pek çok görevin ve sorunun üstesinden gelebiliyorlar. Ancak sıra dışı fikirler sayesinde erişilebilecek muhteşem çözümlere bazen ulaşabilirler. Bu yaklaşım, kendi zıttıyla (özgürlükçü bir düzlemde uzmanlaşmış bilimsel modus operandi ile) birleştiğinde, gerçek bir disiplinlerarası dayanışma yaratabilir ve sıradan, alışılmış olan üzerine farklı bakış açıları geliştirebilir.


Her bir Alan Çalışması kendisi için özel geliştirilmiş çalışma sürecine; kamu programına ve ayrıca tartışmalar, sergiler, girişimler, arşivler, yürüyüşler… ve çeşitli zaman aralıklarından oluşan bir yapıya sahiptir. Bazı katılımcılar 2013 yılının başından itibaren aktif olarak birlikte araştırma ve çalışmalar gerçekleştirirken, diğerleri aynı senenin henüz sonbahar aylarında birlikte çalışmaya başladı. Süreci görselleştirmek için tüm muhtelif parçalar bir araya getirildikten sonra, Alan Çalışmalarının çeşitli gösterimleri Kasım 2013 ile Mart 2014 tarihleri arasına gerçekleştirilecek. Sürecin bu kısmı Görsel Arşiv (Archive Visualized) olarak sunulacaktır: özel bir arşiv sergisi. Sergi; beş Alan Çalışmasının tamamını tek alanda bir araya getirerek katılımcıların kendi işlerinde kullandıkları çeşitli stratejilerin, taktiklerin ve formatların karmaşıklığını sunmaya çalışacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için ses ve video dokümantasyonlarına, tamamlanmış ve tamamlanmamış işlere/ürünlere, kitaplara, sanat çalışmalarına, videolara – kısaca çalışma sürecini; bir diğer deyişle süreci ve gündelik olanı görselleştirmek için yardımcı olabilecek her bir öğeye başvurulacaktır. 


Saša Nabergoj
Kasım 2013