ENERJİ MADDELERİ: PİRAMİT

“Enerji Maddeleri,” Deniz Kurtel’in çeşitli elementler, biçimler, organizmaların enerjiye dair özellikleri ve bunların evrensel güç ile bağlantıları üzerine bir dizi deneyi içeren, süregelen bir projesidir. Kurtel, PORTIZMIR4 için; piramitlerin, bitkilerin gelişimi üzerindeki etkisini inceleyecektir.

DOĞAYI GİYDİRMEK

“Land Art” terimi Türkçe’ye “Arazi Sanatı” olarak çevrilmiş olup 1960’ların sonunda ABD’de ortaya çıkmış, 1970’lerde tüm batı ülkelerini etkilemiş avangard bir sanat türüdür. Bu sanat türünü doğanın geniş alanlarına insan müdahalesi olarak düşünebiliriz. Doğa sanatı niteliği altında toplanmış sanatsal çalışmaları iki düşünce altında irdeleyebiliriz. Birincisinde sanatsal malzeme doğaya uyumlu bir çalışma içindedir. İkincisinde ise doğadan sanata bir aktarım söz konusudur.

BEDEN

Bağımsız Çağdaş Dans Sanatçısı Cansu Ergin, doğal alanlar ve kimi iç mekanlarda PORTIZMIR4 projeleri doğrultusunda performanslar gerçekleştirecektir. Ayrıca nefes/ beden/ doğa çerçevesinde; bedenin günümüzdeki konumu/ hali; dans, hareket, ekoloji, yaşam ile bağdaştırdığımızda nerede ve nasıldır, dans güncelliğini nasıl korur tartışmaları için bir platform oluşturulacaktır. Performansların takvimi ve mekânları duyurulacaktır.

KAMUSAL ALANDA SANAT: EVRİM / EVOLVE

İzmir’in yerel duyarlılıklarını büyüteç altına almaya yönelen projeler farklı bir kamusal bellek çalışmalarının sonuçlarını izleyicilerle paylaşacaklar. Farklı kuşaklara ait sanatçıların çalışmalarını bir araya getiren EVRİLME projelerinin ortak paydasını izleyicilerin katılımıyla, kişisel tecrübeleriyle şekillenen “açık uçluluk” oluşturuyor. Kamusal bellek bu doğrultuda bir çıkış noktası olarak geçmiş ile bugün arasındaki diyaloğun arabuluculuğunu üstleniyor. Her türlü yok sayma, unutturma, görmezden gelme politikalarına karşın.

KAYIT PROJELERİ: VİDEO VE ANİMASYON ÇOCUK ATÖLYELERİ

Hakan Kırdar tarafından koordinasyonu yürütülecek olan “Yaşadığımız Doğa ve Sosyal Çevre Olarak Kentimiz: İzmir” temalı bu projede, 8-15 yaş grubu çocuklar ve ebeveynlerinden oluşan ikili gruplarla çalışılacaktır. Video ve animasyon tekniklerini kullanarak kısa filmler oluşturmak ve bu yolla yaşanan kente, doğal ve sosyal çevreye duyarlığı artırmak amacıyla, Ekim 2017- Mart 2018 döneminde İzmir ve Türkiye’den video ve animasyon üretiminde yetkin sanatçı ve tasarımcıların mentörlüğü ve yürütücülüğünde sunum, seminer ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.

DOĞANIN İZİNDE

Heykel sanatçısı Varol Topaç’ın Patika Sanat Grubu ile birlikte yönettiği yönettiği bu projede, Güney Kore çıkışlı Global Nomadic Art Project (GNAP) adlı oluşum kapsamında yer alan davetli uluslararası sanatçılar İzmir İnciraltı’ndaki kent ormanında üç hafta boyunca, yerel sanatçılarla birlikte tamamen arazinin sunduğu malzemeyle çalışmalar üretecektir. Bu projeye ilişkin etkinlik takvimi süreç boyunca paylaşılacaktır.

HAKİKAT VE MİTOS: KIR / KIRSAL

Mimar/ Yazar Emel Kayın tarafından uygulanacak olan bu proje, kıra ve kırsal olana dair hikâyeleri, kavramları, olguları, olayları, mekânsal, insanî, geleneksel öğeleri, yazarın “İyilik ve Kötülük İçin Mekânlar” adlı öykü kitabı ile de ilişkilendirdiği “hakikat-mitos”/ “mitos-hakikat” döngüsünde irdelemeyi ve sanatsal üretimler-deneyimler aracılığıyla görünür kılmayı amaçlamaktadır.

QUATUOR ELEMENTA / DÖRT ELEMENT

Simber Atay’ın yönettiği ve Melih Elhan, Zekiye Buğurcu, Gözde Yenipazarlı- Dinler ile Pınar Boztepe-Mutlu’nun yer aldığı bu projede, tabiatın döngüsünü belirleyen tarihlerde, insan ve doğa ilişkisini temel alan kitaplardan seçilen bölümlerin okumaları yapılacak ve bu performanslar, Haydar Pekdüz, Kaan Zati, Melih Berkay Kır, Semih Özenen tarafından kayda alınacak ve projenin sosyal medya tasarımcısı Nilay Uluğ tarafından yayınlanacaktır.

TRANS-GEÇİŞLER

1992 yılında Çeşme Otoyolu’nun İzmir-Urla ayağının açılmasından bu yana Urla ilçesi, kırsal peyzajı ayrıcalıklı peyzaja dönüştüren büyük bir sosyal, ekonomik ve kentsel değişim geçiriyor. Mimar Şebnem Yücel, Yönetmen Bilge Demirtaş ve Sosyolog-Mimar Can Gündüz’ün bu sözlü tarih dokümanter projesi, Urla’yı çevreleyen doğayı merkeze alır ve Urla sakinlerinin anıları, deneyimleri ve beklentilerini yansıtmaya teşebbüs eder. Proje, mekanlar ve insanlar arasındaki ayrılmaz bağın doğasını göstermeyi amaçlar.

İZMİR’İN SES ENVANTERİ VE HARİTASI

Müzisyen Mehmet Can Özer tarafından uygulanacak olan “İzmir kentinin ses envanteri ve haritası” projesi, İzmir’in kültürüne ve doğasına ilişkin seslerin kaydedilmesini hedeflemektedir. Belirlenen çalışma gruplarıyla gerçekleştirilecek olan ses kayıt çalışmaları sonucunda elde edilen arşiv, sanatçı tarafından “İzmir Senfonisi”ne dönüştürülecektir. Projenin çalışma takvimi ve mekanları süreç içinde duyurulacaktır.

“K2 URLA NEFES ALANI”NIN KENT PARÇASINDAKİ İZDÜŞÜMÜ

Kent Plancısı Özlem Şenyol Kocaer ve oluşturduğu ekip, K2 Urla Nefes Alanı’nın kentteki izdüşümü olarak belirlenen pilot bölgede, yapılı çevreye eklemlenen doğa bağlamında kentsel tarımın da yer aldığı, mimarlık, tarım, peyzaj ve sanatın farklı disiplinleriyle birlikte sosyoloji ve antropolojiyi de içeren çeşitli atölyelerin mekânsal tasarımı ve uygulamasını organize edecektir. Projenin takvimine ilişkin detaylar duyurulacaktır.

EKOLOJİK TARIM

K2 Urla Nefes Alanı’nda belirlenen tarım alanları, PORTIZMIR4’ün etkinlik takvimine uygun olarak ekolojik tarım anlayışıyla biçimlendirilecektir. Yeliz Çulha ve tabiata ilişkin deneyimlerini projeye aktaracak olan kişilerin önderliğinde ulaşılan sağlıklı tohumların ekimi, 20 Mart 2017 günü, İlkbahar Ekinoksu anında sembolik bir törenle başlamıştır.