YENİDEN YAPILAN KENT | İNCİRALTI HAFIZASI: KIYI VE İÇ

“İnciraltı Hafızası: Kıyı ve İç” başlıklı proje, “ doğal yaşam, tarım, balıkçılık, rekreasyon, siyasi hareketler, kültürel faaliyet vb. konularla ilgili hafıza katmanlarını barındırmanın” yanı sıra, İzmir kentinin “son doğal yeşil boşluğu” durumunda olan İnciraltı bölgesinin değerlerine ve dönüşüm sürecine sanat aracılığıyla dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

YAVAŞ TASARIM

“Yavaş” kavramının “zaman”dan çok “ kalite” olgusunun altını çizdiğini hatırlarsak “yavaş”ın gerçek anlamının; yaşamın doğada varolan biyolojik ritim olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda “yavaş”, belleğin yeniden değer bulduğu bir kültürü ifade eder.

YABAN BOSTAN

YABAN BOSTAN, Carmen Bouyer tarafından Kasım 2013’te İzmir’de başlatılan, kentsel sürdürebilir tarım üzerine bir araştırma ve sanat projesidir. Mart 2014’te dikimi yapılan iki adet deneysel bahçenin yardımıyla, YABAN BOSTAN projesi kent içinde yerel besin üretimi adına yerel, yabani ve yenebilir bitkilerin yetiştirilmesinin olumlu getirilerini keşfetmektedir.

HAKKINDA

Alan Çalışmaları; aynı ilgiyi paylaşıp, benzer konulara eğilen ancak bunları farklı açılardan ele alan yerel ve uluslararası sanatçılar ile belirli alanlar üzerine çalışan diğer uzmanları (kent tarihçilerini, denizbilimcilerini, filozofları, küratörleri, eleştirmenleri, sosyologları, moda ve endüstriyel tasarımcıları, peyzaj mimarlarını,…) bir araya getirmektedir.

DERİN DENİZ

Deniz; insan kültüründe güçlü ama huzurlu; güzel ama korkutucu olarak çelişkili yönleriyle var olmuştur. İzmir’de hepimizin hayatında deniz, tatlı bir arka planken, DERİN DENİZ için ön plandadır. Sanatçılar ve biliminsanlarının kişisel bilgi birikimleriyle başlayıp, araştırma gezileri, deneyler ve tartışmalarla aktif bir zemine dönüşmüştür.